Пакети "Маркетинг и Мениждмънт"

Изработване на Бизнес Стратегия, Бизнес План и Бюджет*

Описание Малък Среден Голям
Развиване на бизнес идеята      
Мисия и цели
     
Дефиниране на таргет групи потребители
     
Дефиниране на основни групи продукти и услуги
     
Дефиниране на географската насоченост
     
Определяне на потенциала за развитие
     
Цели и Бюджет      
Годишни цели за първите 3 години
     
Бюджет за маркетинг и реклама за първата година
     
Маркетингов анализ на пазара      
Анализ на сектора и тенденции на пазара
     
Анализ на конкуренцията
     
Прогнози за развитие на пазара
     

* на Български или Английски език по желание на клиента. 

Изработване на Маркетингова и Рекламна Стратегия*

Описание Малък Среден Голям
Дефиниране на таргет групи потребители      
Дефиниране на основни групи продукти и услуги      
Дефиниране на географската насоченост      
Дефиниране на приоритетни търговски канали      
Препоръчване на фирмено лого, визия и основно маркетингово послание      
Препоръчване на основни рекламни канали      
Препоръчване на честота и продължителност на рекламните кампании      
Изготвяне на бюджет за маркетинг и реклама за първата година      
Изготвяне на няколко рекламни послания      
Изготвяне на медиен план      

* на Български или Английски език по желание на клиента. 

?