Мърчандайзинг Софтуер по задание

Цел и предназначение: 

  • Полуавтоматизиране на процеса по обобщаване на данните от обекти  на ниво магазин, регион, верига и търговски представител
  • Предоставяне на готови консолидирани таблици по вериги на ниво магазин с цел подпомагане и улесняване работата на търговския екип по отношение на избраните показатели за следене 
  • Лесно ориентиране благодарение на цветовите индикатори за незадоволително представяне и за добри резултати чрез фокусиране на вниманието върху  незадоволителните резултати 

Клиент: 

Търговско Представителство на Колгейт-Палмолив за България

Време за изработка: 

2 месеца

Спецификации:

  • Програма, която работи на база на входящи файлове в ексел с предварително зададена структура
  • Обобщава и показва в табличен вид данните от обектите със цветови индикатори за незадоволително представяне и за добри резултати.
?