Пакети "Електронен Магазин"

Софтуерни пакети

Изработване на електронен магазин

Описание Малък Среден Голям
Модул Продукти
     
Въвеждане на снимки, размери и описание на продукти
     
Въвеждане на категории продукти
     
Опция палитри и цветове/размери
     

Опция следене на наличности/текст за налични продукти

     
Модул Клиенти
     
Профил на клиента
     
История на поръчките
     
Опция за отстъпки
     
Модул Поръчки
     
Създаване на поръчка
     
Обработване на поръчка
     
Коригиране на поръчка
     
Модул Плащане
     
По банков път
     
Наложен платеж
     
Интегриране със системи за разплащане*
     
ePay.bg
     
eBG.bg
     
PayPal
     
Ваучери
     
Модул Промоции      
Въвеждане на промоции
 
   
Оценка на проведени промоции и анализи
     
Модул Куриерски услуги      
Интеграция със "Спийди" АД
     
Верификация на адрес за доставка с базата данни на „Спийди“ АД
     
Автоматично генериране на товарителница
     
Модул Справки и Анализи      
Счетоводни справки за продажби
     
Аналитични справки за продажби, маржове и печалба
     
Модул Игри и Томболи      
Скреч Карти
     
Електронни Томболи
     
Модул Бюлетин      
Автоматично абониране
     
Автоматично отписване
     
Избор на продукти от магазина
     
Уникален дизайн      
Мобилна версия      
Брой поддържани езици      
Един
     
Два
     
Три
     
Социален пакет
     
Facebook
     
Показване феновете на страницата на ел. магазин
     
Харесване на продукти с „Like“ бутон и споделяне
     
Вграждане на коментари
     
Регистрация с Facebook
     
Вграждане на ел. магазин като таб във Facebook**
     
Google+
     
Показване феновете на страницата на ел. магазин
     
"+1" бутон и бутон за споделяне на продукти
     
Регистрация s Google
     
Twitter
     
Tweet бутон
     
Бутон "Последвайте ни"
     
Вграждане на "tweets"
     
Блог      
Форум      
  Подаръци      
     
Един лиценз на FC%Промо
     

* Включва една от посочените системи за разплащане при поръчка на среден пакет.

** Изисква SSL сертификат.

Консултантски па​кети

Изработване на Бизнес Стратегия, Бизнес План и Бюджет

Описание Малък Среден Голям
Развиване на бизнес идеята      
Дефиниране на мисия и цели
     
Дефиниране на таргет групи потребители
     
Дефиниране на основни групи продукти и услуги
     
Дефиниране на географска насоченост
     
Определяне на потенциала за развитие
     
Цели и Бюджет      
Годишни цели за първите 3 години
     
Бюджет за маркетинг и реклама за първата година
     
Маркетингов анализ на пазара      
Анализ на сектора и тенденции на пазара
     
Анализ на конкуренцията
     
Прогнози за развитие на пазара
     

Изработване на Маркетингова и Рекламна Стратегия

Описание Малък Среден Голям
Дефиниране на таргет групи потребители
     
Дефиниране на  основни групи продукти и услуги
     
Дефиниране на географска  насоченост
     
Дефиниране приоритетни търговски канали
     
Препоръчване на фирмено лого      
Препоръчване на визия
     
Препоръчване на основно маркетингово послание
     
Препоръчване на основни рекламни канали      
Препоръчване на честота и продължителност на рекламните кампании
     
Изготвяне на бюджет за маркетинг и реклама за първата година
     
Изготвяне на няколко рекламни послания      
Изготвяне на медиен план      

Оперативни пакети

Описание Малък Среден Голям
Препоръчване на портфолио на ниво марки      
Препоръчване на портфолио на ниво марки и продукти      
Изготвяне на предложение за доставчици      
Водене на преговори с потенциални доставчици      
Изготвяне на ценова политика и стратегия на ниво марки      
Изготвяне на ценова политика и стратегия на ниво марки и продукти      
Препоръчване на начини за доставка и администриране на поръчките      
Препоръчване функционалности на магазина      
Препоръчване на Рекламна Стратегия и План      
Изготвяне на медиен план      
?