Нашите клиенти за нас

Светлана Баева
Мениджър Развитие на бизнеса

Колгейт-Палмолив Адрия


"С настоящата референция бих искала да изразя удоволетвореността на целия търговски екип на фирма "Колгейт-Палмолив" от програмата за мониторинг на мърчандайзинга, която беше възложена и изпълнена от фирма "Фрог Консулт" ООД. Очарована съм от професионализма на служителите, който те демонстрираха на всяка една фаза на проекта, и който се изрази в изясняване на изискванията ни до максимална степен и дефиниране на детайлите преди писането на програмата, както и в последващи обучителни и демонстрационни сесии след предаване на готовия продукт.

Благодарение на софтуерния продукт успяхме да автоматизираме отчасти мониторинга на мърчандайзинга на ниво търговски обект, верига, регион и търговски представител, което от своя страна ни помогна да идентифицираме лесно "зони за подобрение" и да се фокусираме върху правилното прилагане на 5те "П"-та в търговските обекти.

Използвахме успешно програмния продукт над 2 години, а първите резултати от подобрения контрол видяхме още през първите няколко месеца.

С настоящото бих искала да изкажа благодарността си на целия екип на фирма "Фрог Консулт" ООД за създаването и внедряването на програмата. Горещо ги препоръчвам за изпълнение на други софтуерни продукти."

 

?